Menu

Generalforsamling

image
FC Djursland
12. september 2018 kl. 20:47
FC Djursland afholder generalforsamling tirsdag d. 25/9-2018 kl. 19:00 i GIC

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
8. Eventuelt.

Alle med tilknytning til FC Djursland og moderklubberne er velkommen.

Bestyrelsen